Bài 2: THE BUILDING STRUCTURE

Bài 2 Allplan Building QuickStart sẽ trình diễn cách để:

• Bắt đầu 1 dự án

• Thiết lập và quản lý tệp bản vẽ

• Gán cao độ và “plane”

https://www.youtube.com/watch?v=UTgW7kJAT7k

 

6  +  2  =  

  • Đăng kí
Quên mật khẩu? Vui lòng nhập tên đăng nhập hoặc email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.