Thiết kế sàn với RISA Floor

100.000 VND

RISAFloor thiết kế các hệ thống sàn nhà và và làm việc với RISA-3DRISAFoundation để cung cấp một giải pháp phần mềm kỹ thuật kết cấu hoàn chỉnh hơn cho thiết kế xây dựng. RISAFloor quản lý tải trọng, dầm và cột thiết kế, tạo ra bản vẽ CAD chất lượng, và liên tục phục vụ RISA-3D những thông tin cần thiết cho việc thiết kế các hệ thống bên.

Thiết kế sàn với RISA Floor

100.000 VND

Mã: PM.XD.023 Danh mục: Từ khóa: , ,