Thiết kế kết cấu thép với S-PAD 2013 v11.00

50.000 VND

Sử dụng S-PAD để kiểm tra nhanh một cột, dầm hoặc thanh giằng mà không cần phải xây dựng một mô hình chi tiết đầy đủ. Chỉ đơn giản là tải trọng thiết kế đầu vào và độ dài của các kết cấu thép – có thể là dầm, cột hoặc thanh chống – sau đó phân tích và kiểm tra nhanh chóng trong vài giây, hoặc thậm chí tốt hơn, chạy tự động thiết kế để xác định mặt cắt tối ưu.

Thiết kế kết cấu thép với S-PAD 2013 v11.00

50.000 VND

Mã: PM.XD.006 Danh mục: Từ khóa: ,