Thiết kế dầm BTCT với S-LINE 2013

50.000 VND

S-LINE là một ứng dụng mạnh mẽ cho việc phân tích, thiết kế và chi tiết liên tục dầm bê tông cốt thép liên tục. S-LINE cho phép kiểm tra tiêu chuẩn thiết kế và thiết kế tự động , chi tiết với nhiều mã thiết kế cho một các loại mặt cắt.

Thiết kế dầm BTCT với S-LINE 2013

50.000 VND

Mã: PM.XD.004 Danh mục: Từ khóa: