Spmats – Phần mềm thiết kế móng BTCT

100.000 VND

pMats được sử dụng rộng rãi để phân tích, thiết kế và kiểm tra nền móng, móng coc, ,móng bê tông trên đất nền.

spMats, trước đây là pcaMats sử dụng lý thuyết tấm chịu uốn và phương pháp phần tử hữu hạn (FEM) để mô hình hóa hoạt động của móng.

Spmats – Phần mềm thiết kế móng BTCT

100.000 VND

Mã: PM.XD.036 Danh mục: Từ khóa: , ,