RISA Section – Phần mềm tạo mặt cắt

50.000 VND

RISASection cho phép người sử dụng xác định bất kỳ loại tiết diện phức tạp bằng cách kết hợp hình dạng tiêu chuẩn hoặc bằng cách xác định hình dạng mới. Nhiều vật liệu được phép trong cùng một 1 mặt cắt. RISASection tính toán tất cả các thuộc tính của mặt cắt, bao gồm cả lxoắn. Mặt cắt tạo ra trongRISASection có thể được sử dụng trongRISA-3D, RISA-2DRISAFloor.

RISA Section – Phần mềm tạo mặt cắt

50.000 VND

Mã: PM.XD.019 Danh mục: Từ khóa: , ,