Phần mềm thiết kế đường Sivan Design CivilCAD

100.000 VND

Sivan Design CivilCAD là phần mềm chuyên dụng trong công tác khảo sát ,thiết kế đường, thiết kế hạ tầng, bố trí cấp thoát nước ngoài công trình, tính toán khối lượng chính xác……

Sivan Design CivilCAD gồm các modunle:

  • CivilCAD -Survey: Dành cho công việc khảo sát
  • CivilCAD -Standard: Phục vụ cho công tác san nền
  • CivilCAD -Roads: Phục vụ cho công tác thiết kế đường
  • CivilCAD -Pipes: Phục vụ cho công tác thiết kế cấp thoát nước
Phần mềm thiết kế đường Sivan Design CivilCAD

100.000 VND