Phần mềm thiết kế đường sắt HEADS Rail v14.1

100.000 VND

HEADS Rail là một phần mềm phục vụ cho việc thiết kế hệ thống giao thông đường sắt.

Phát triển hệ thống giao thông đường sắt sao cho có hiệu quả là nhu cầu chính của bất cứ quốc gia nào. Đối với các nước đang phát triển thì việc nâng cấp hệ thống đường sắt hiện tại là yếu tố rất cần thiết và cấp bách. Sự phát triển của đường sắt được chủ đầu tư, tư vấn và nhà thầu thi công đặc biệt quan tâm chú ý.

Phần mềm thiết kế đường sắt HEADS Rail v14.1

100.000 VND

Mã: PM.CD.009 Danh mục: Từ khóa: , , ,