Hồ sơ đề xuất kỹ thuật Depot Tham Lương- tuyến Metro 2 HCM

30.000 VND

Gửi các bạn tham khảo hồ sơ đề xuất Depot Tham Lương của tuyến metro số 2 thành phố Hồ Chí Minh.

Định dạng tài liệu: Định dạng PDF (.pdf)

Hồ sơ đề xuất kỹ thuật Depot Tham Lương- tuyến Metro 2 HCM

30.000 VND

Mã: HS.CD.005 Danh mục: Từ khóa: , , , ,