Geo slope 2012

50.000 VND

GeoStudio 2012 (Geo slope 2012) là bộ phần mềm dành cho địa kỹ thuật. Geo Studio gồm 8 modunle:

  1. SEEP/W   : Phân tích thấm.
  2. SIGMA/W : Phân tích ứng suất biến dạng.
  3. SLOPE/W : Phân tích ổn định mái dốc, mái dốc có gia cường neo.
  4. CTRAIN/W : Phân tích ô nhiễm trong giao thông.
  5. TEMP/W : Phân tích địa nhiệt.
  6. QUAKE/W : Phân tích các yếu tố động tác dụng lên nền
  7. AIR/W : Phân tích liên quan đến áp lực và luồng duy chuyển không khí
  8. VADOSE/W : Phân tích dòng chảy trong đất
Geo slope 2012

50.000 VND

Bạn cần hỗ trợ
Mã: DKT-01 Danh mục: Từ khóa: , ,