ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN TÍCH BƠM LY TÂM VỚI PUMP-FLO

30.000 VND

PUMP-FLO là một công cụ hoàn hảo để lựa chọn, đánh giá và phân tích bơm ly tâm sử dụng trong danh mục bơm điện tử của nhà sản xuất. Với PUMP-FLO bạn có thể bạn có thể cảm thấy tự tin rằng các máy bơm được lựa chọn đáp ứng yêu cầu cho hệ thống của bạn hoạt động tối ưu, giảm thiểu chi phí bảo trì. Từ catalog của nhà sản xuất, chọn máy bơm đáp ứng thiết kế với tốc độ dòng chảy.

ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN TÍCH BƠM LY TÂM VỚI PUMP-FLO

30.000 VND

Mã: P.CTN.001 Danh mục: Từ khóa: ,