Cầu treo dây văng lệch nhịp Măng Đen

100.000 VND

Cầu treo dây văng lệch nhịp duy nhất Miền Trung – Tây Nguyên

Gửi các bạn tham khảo hồ sơ thiết kế cơ sở của cầu treo này

Hồ sơ bao gồm :

  • Bản vẽ
  • Thuyết minh
  • Phối cảnh

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), phối cảnh file Max

Cầu treo dây văng lệch nhịp Măng Đen

100.000 VND

Mã: BV.CD.002 Danh mục: Từ khóa: , , ,