Bản vẽ chùa Giác Hoa

50.000 VND

Gửi các bạn tham khảo bản vẽ chùa Giác Hoa – Bình Thuận:

Bao gồm các bản vẽ:

  • Bản vẽ kiến trúc
  • Bản vẽ kết cấu
  • Phối cảnh

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), phối cảnh .psd

Bản vẽ chùa Giác Hoa

50.000 VND

Mã: BV.XD.005 Danh mục: Từ khóa: ,