Bản vẽ cầu phao

30.000 VND

Gửi các bạn tham khảo bản vẽ cầu phao cấp bê tông.

Bao gồm các bản vẽ:

  • Bản vẽ bố trí chung
  • Bản vẽ cấu tạo

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

Bản vẽ cầu phao

30.000 VND

Mã: BV.CD.010 Danh mục: Từ khóa: ,