Biện pháp thi công

Bản vẽ cầu phao

30.000 VND

Xây dựng dân dụng

Bản vẽ chùa Cảnh Bình

30.000 VND

Xây dựng dân dụng

Bản vẽ chùa Giác Hoa

50.000 VND

Xây dựng dân dụng

Bản vẽ điện hầm Thủ Thiêm

30.000 VND
10.000 VND

Biện pháp thi công

Bản vẽ kho chứa vật liệu

10.000 VND

Xây dựng dân dụng

Bản vẽ quầy Bar bể bơi

30.000 VND
50.000 VND
50.000 VND
50.000 VND
30.000 VND