Phần mêm thiết kế kết cấu MONOMAKH V4.5 R3

Phần mềm MONOMAKH dành cho phân tích và thiết kế kết cấu bê tông cốt thép của Ukraine. Nó có thể thực hiện phân tích toàn bộ kết cấu hoặc các bộ phận riêng biệt của nó và tạo ra các bản vẽ thi công và các chi tiết cốt thép cho kết cấu. MONOMAKH bao gồm các module sau: BUILDING, BEAM, COLUMN, FOOTING, REWALL, SLAB, DIAPHRAGM, BRICK. Bạn có thể tùy chọn ngôn ngữ khi cài đặt Hình đã gửi Hình đã gửi Hình đã gửi Hình đã gửi Hình đã gửi Hình đã gửi Hình đã gửiHình đã gửi
 

Nhận xét

nhận xét

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *